Nikolaev,
st. Admiral Makarov, 41

PUBLIC OFFER

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення
1. Загальні положення

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або «Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Готель та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору), завжди розміщені на інформаційному стенді та в Куточку споживача при вході в Готель.

1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв'язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Готелю;2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору.

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Готелем Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 41

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом дій, передбачених п.3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).


3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Готелем і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті.

Укладання договору означає, що Користувач:
 • у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Готелі;
 • визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому договорі;
 • приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти після ознайомлення з її умовами викладеними на інформаційному стенді та в Куточку споживача при вході в Готель, а також на сайті Готелю hotelcontinent.com.ua шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

 • сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;
 • безпосереднє користування Користувачем послугами Готелю;
 • отримання ваучера та/або іншого документа, який надає право входу та користування послугами Готелю (заселення);
 • заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції.

3.5. Користувач зобов'язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Готелю достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.4. Порядок розрахунків.

4.1. Послуги Готелю, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті hotelcontinent.com.ua, з урахуванням обраної категорії номерів.
Тарифи/ціни на послуги Готелю та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Готелю.

4.2. Право на отримання/використання Послуг Готелю надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами.

4.3. Готель вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.

4.4. Оплата послуг в Готелі здійснюється готівкою, банківськими картами МПС Visa, Mastercard або за безготівковим розрахунком банківським переводом.

4.5. Зі збігом оплаченого періоду проживання Користувач зобов'язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 12:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.

4.6. Час поселення в Готелі починається з 14:00 години київського часу.

4.7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії номерів відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Готею.5. Порядок оформлення проживання в готелі. Порядок дострокового припинення надання послуг з розміщення за ініціативою Користувача.

5.1.
Розміщення Користувача в Готелі здійснюється на попередній платній основі, тобто при внесенні 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений з рецепцією період відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації.

5.2. У випадку відмови Користувача від заброньованої послуги або зміни дати початку та/або закінчення послуги з будь-яких причин, не залежних від Готелю, зміни умов послуги за ініціативою Користувача після її оплати прирівнюється до відмови (часткової відмови) від послуги, і на користь Готелю утримується (стягується) сума в розмірі 100% від вартості послуги за одну добу.6. Форс-мажор

6.1.
При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов'язків за даним договором.

6.2. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

6.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом.7. Розміщення дітей

7.1. За проживання в номері однієї дитини (двох дітей у номері категорії «Люкс») до 2-х років включно, понад встановлену кількість проживаючих осіб для відповідної категорії номера, плата за послуги з тимчасового розміщення не стягується.

7.2. В готелі заборонено спільне проживання в одному номері осіб, які не досягли 18-річного віку з особами, які досягли 18-річного віку, за винятком випадків, коли такі особи перебувають в родинному зв'язку, підтвердження чого гість має надати на першу вимогу рецепції, або за наявності нотаріально завіреної, письмової згоди матері, батька, опікуна чи органу опіки та піклування.

7.3. Умови прийому і розміщення груп дітей у супроводі дорослих регулюються в кожному окремому випадку індивідуально, шляхом підписання окремої угоди.8. Додаткові послуги Готелю

8.1. Крім послуг з розміщення Готель надає наступні послуги на безоплатній основі, зауваження щодо якості яких не приймаються:

 • прибирання номерів;
 • зберігання багажу;
 • виклик екстрених служб;
 • користування праскою та прасувальною дошкою (номер люкс);
 • бездротовий доступ до мережі Інтернет;
 • доступ до перегляду телевізійних каналів.

8.2. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації з урахуванням обраної категорії номерів.


9. Права і обов'язки Користувачів послуг з розміщення в Готелі

9.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:

 • користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в даній Публічній оферті та в правилах проживання у Готелі, інших документах Готелю;
 • отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Готелю, вартість послуг, що надаються на території Готелю;
 • звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться на рецепції.

9.2. Користувачі послуг з розміщення зобов'язані:

 • беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти;
 • поважати права інших гостей Готелю;
 • дотримуватися часу тиші з 13.00 год. к.ч. до 15.00 год. к.ч. та з 22.00 год. к.ч. до 07.00 год. к.ч.
 • дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від споживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вживання нецензурних висловів у громадських зонах Готелю;
 • дотримуватись правил проживання в Готелі, правил користування об'єктами інфраструктури Готелю, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;
 • берегти майно Готелю. У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі рушники, халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходиться на території готелю, гість зобов'язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на hotelcontinent.com.ua, а за відсутності таких цін – комісією у складі: адміністратора, працівника рецепції та будь-якого іншого працівника Готелю на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна;
 • дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Готелю;
 • закривати водозабірні крани, вікна, вимикати світло та електроприлади (в тому числі кондиціонери) при залишеномера більш як на 5 хвилин.10. Права і обов'язки Готелю

10.1. Готель зобов'язаний:

 • своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;
 • інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Готелю та форму і порядок їх оплати;
 • забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються комплексу санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;
 • своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах Готелю в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в'їзду);
 • нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.
 • Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території Готелю, або їх пропажу з будь-яких причин. Також, враховуючи, що Готель розташований на території комплексу, який надає послуги з водних процедур, то Готель не несе відповідальність за отримання Користувачами травм у наслідок користування водними процедурами, а також падіння внаслідок слизької поверхні доріжок тощо, в тому числі в приміщеннях самого Готелю.
 • заходити до номеру Готелю для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень даної Публічної оферти;
 • у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Користувача в Готелі та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач;
 • при більш як двократному порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з'ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;
 • достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Готелю у разі:
  - перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння чи під дією психотропних речовин;
  - паління в номерах, а також на території Готелю і комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;
  - без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;
  - тримання в номері тварин та/або птахів та/або без дозволу рецепції чи таємно пронесення їх на територію Готелю;
  - порушення правил громадського порядку;
  - порушення правил проживання в Готелі;
  - порушення положень даної Публічної оферти;
  - систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Готелю на порушення їхніх прав та свобод.


11. На території Готелю забороняється

- запрошувати та проводити в номери сторонніх осіб;

- передавати третім особам ключ (карту, браслет тощо) від номера;

- зберігати в номері габаритні речі та предмети, окрім валіз, (ящики, коробки розміром більше 100х100х100 см., велосипеди, скутери, мопеди тощо);

- пересувати меблі та переміщати предмети інтер'єру;

- палити в номерах та інших місцях, не призначених для паління;

- порушувати спокій інших гостей готелю після 22:00 години (в святкові після 02:00 години), створюючи галас або шум;

- зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, отруйні, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов'язані повідомити про це рецепцію в день заїзду, пред'явивши відповідні дозвільні документи;

- виносити посуд і столові прибори з номерів та за межі закладів харчування;

- виносити за межі закладів харчування продукти харчування та напої;

- вживати в номері продукти харчування та напої (окрім розміщених з ініціативи Готелю в мінібарі);

- свідомо забруднювати територію Готелю недопалками, сміттям тощо;

- кидати з балконів чи вікон будь-які предмети та речі;

- користуватись власними прасками, електронагрівальними приладами, кип'ятильниками, чайниками тощо, які не входять в комплектацію номера;

- запалювати свічки.

У випадку більш як дворазового порушення, або одноразового грубого порушення гостем правил поведінки та/або обов'язків, зазначених в розділах 9-11 даної Публічної оферти, рецепція вправі відмовити гостю в подальшому наданні послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території Готелю, з обов'язковим складанням відповідного акта та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних органів.

Користувачі визнають за Готелем право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які:

- на думку рецепції, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння чи під дією психотропних речовин;

- без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігають чи приносять зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети і речовини;

- не сплатили суму встановленого Готелем страхового депозиту;

- не надали документів, що посвідчують особу;

- тримають в номері тварин та/або птахів та/або без дозволу рецепції чи таємно пронесли їх на територію Готелю;

- мають намір заселитись в номер більшою кількістю осіб ніж передбачає відповідна категорія номера.12. Вирішення спорів

12.1.
У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Готелю, документ з відміткою Готелю, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Рекламації та всі необхідні документи надаються Готелю не пізніше 14 днів із дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Готелем лише за умови, що Готель був поінформований про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних 12 годин.

12.2. Готель розглядає отриману рекламацію протягом 20 днів.

12.3. Рекламації, заявлені з порушенням вимог Публічної оферти (договору) не розглядаються.

12.4. Суперечки, спори чи розбіжності, які виникають з цього Договору, вирішуються спочатку в досудовому порядку, (ГПК України, ЦПК України). Лише у випадку, якщо спірні питання між Сторонами не вирішено в досудовому порядку, Сторони можуть звернутися до суду.13. Пільги на розміщення в Готелі

Порядок та розміри надання Користувачам знижок на послуги з тимчасового розміщення визначаються (змінюються) Готелем в односторонньому порядку без додаткових попереджень Користувачів.14. Правила поведінки дітей на дитячому майданчику та прилеглих територіях

- відвідування дітьми дитячого майданчику можливе лише в присутності уповноважених осіб (батьків, опікунів тощо) не молодше 18 років;

- перед відвідуванням дитячого майданчику дітей слід одягати відповідним чином: не слід вдягати речі, які обмежують рух дитини або можуть спричинити її падіння (слизькі взуття), чіпляння за ігрові елементи майданчика тощо;

- кожна частина дитячого майданчика має використовуватись у відповідності із її призначенням;

- категорично забороняється залазити зверху елементів дитячого майданчика, які не призначені для цього (гойдалка, будиночок тощо);

- на дитячому майданчику забороняється користуватись скакалками та різного роду дротами;

- використання гойдалки можливе виключно в положенні сидячи, при гойданні неможна стояти у весь зріст або сидіти на колінках;

- забороняється розгойдувати пусту гойдалку;

- забороняється залишати гойдалку до її повної зупинки;

- спускатися з гірки дозволяється лише ногами вперед;

- підніматись гіркою слід не штовхаючись і без спішки, а після спуску одразу відійти у бік;

- забороняється користуватись дитячим майданчиком після дощу та під пекучим сонцем;

Відповідальність за дотримання зазначених правил несуть батьки дітей, опікуни тощо.

CONTACTS

|
Nikolaev, st. Admiral Makarov, 41
Developed in
©2020 Continent hotel. All rights reserved

CONTACTS

|
Nikolaev, st. Admiral Makarov, 41
Developed in
©2020 Continent hotel. All rights reserved